2024-02-02
179
2 minuty.


GPT-4 i powstanie broni biologicznej: mity i rzeczywistość

Według badania przeprowadzonego przez OpenAI użycie GPT-4 nie zapewnia znaczącej przewagi w badaniach nad bronią biologiczną.

Badanie dotyczące wpływu GPT-4 na badania nad bronią biologiczną

Obawy i wątpliwości

Wyniki badania OpenAI powinny zająć się naukowcami Obawy prawodawców i ekspertów ds. etyki sztucznej inteligencji dotyczące wykorzystania potężnych modeli sztucznej inteligencji, takich jak GPT-4, w procesie rozwoju broni biologicznej.

GPT 4 i powstanie broni biologicznej mity i rzeczywistość

Metodologia badania

W badaniu wzięło udział 100 osób, w tym doświadczeni eksperci i studenci , studiowali biologię na poziomie uniwersyteckim. Uczestników podzielono na dwie grupy: jedna otrzymała dostęp do zaawansowanego chatbota ze sztuczną inteligencją GPT-4, druga grupa miała dostęp wyłącznie do zwykłego Internetu. Badacze poprosili uczestników o wykonanie kilku zadań związanych z tworzeniem broni biologicznej.

GPT 4 i powstanie broni biologicznej mity i rzeczywistość

Wyniki badania

Badanie wykazało, że grupa stosująca GPT-4 wykazywała wyższe dokładność wykonania zadania w porównaniu z grupą korzystającą ze zwykłego Internetu. Zdaniem badaczy OpenAI różnica ta nie była jednak istotna statystycznie.

GPT 4 i powstanie broni biologicznej mity i rzeczywistość

Uczestnicy, którzy korzystali z GPT-4, udzielili bardziej szczegółowych odpowiedzi. Szczególnie zauważalny był wzrost wolumenu odpowiedzi od uczestników mających dostęp do modeli.

Uczniowie korzystający z GPT-4 poradzili sobie z niektórymi problemami prawie tak dobrze, jak eksperci. Ponadto zastosowanie GPT-4 zbliżyło odpowiedzi uczniów do poziomu eksperckiego w dwóch zadaniach.

Badania przyszłości

Zespół OpenAI bada także potencjał sztucznej inteligencji w zakresie cyberbezpieczeństwa i jej zdolność do wpływania na przekonania ludzi. Jednak pomimo przeprowadzonych badań, ważne jest, aby do ich wyników podchodzić z pewnym sceptycyzmem.

Odpowiedzi na pytania

Jakie wnioski wynikają z badania OpenAI na temat możliwego wykorzystania GPT-4 w badaniach nad bronią biologiczną?

Według badań OpenAI, GPT-4 zapewnia jedynie niewielką przewagę w badaniach nad bronią biologiczną w porównaniu ze zwykłym Internetem.

Czy korzystanie z potężnych modeli sztucznej inteligencji, takich jak GPT-4, jest niebezpieczne dla terrorystów i przestępców?

Wyniki badania OpenAI powinny rozwiać obawy naukowców, prawodawców i etyków sztucznej inteligencji. Potężne modele sztucznej inteligencji, takie jak GPT-4, w niewielkim stopniu pomagają terrorystom, przestępcom i innym złym podmiotom opracowującym broń biologiczną.

Co pokazało badanie OpenAI na temat wpływu GPT-4 na badania nad bronią biologiczną?

Badanie wykazało, że grupa korzystająca z GPT-4 miała nieco wyższy współczynnik dokładności w porównaniu z grupą, która korzystała wyłącznie ze zwykłego Internetu. Jednak zdaniem badaczy OpenAI wzrost ten nie był „istotny statystycznie”.

Informacje dodatkowe

  • OpenAI to organizacja zajmująca się badaniami i rozwojem sztucznej inteligencji.
  • GPT-4 to potężny model sztucznej inteligencji opracowany przez OpenAI.
  • The Verge to źródło wiadomości zawierające informacje o technologii i nauce.

LinkiZapisz link do tego artykulu

Dyskusja na ten temat – GPT-4 i powstanie broni biologicznej: mity i rzeczywistość


Badania OpenAI obalają obawy, że ChatGPT może zostać wykorzystane do stworzenia broni biologicznej.


Nie ma recenzji dla tego produktu.


Captcha


Dalej