2024-02-01
185
1 minuty.


Ukraina planuje likwidację Komisji Regulacji Hazardu: aktualności i projekt ustawy

Na Ukrainie planowane jest wstrzymanie prac Komisji Regulacyjnej ds. gier hazardowych i loterii (KRAIL) oraz uproszczenie procesu uzyskiwania licencji na gry hazardowe.

Likwidacja Komisji ds. Regulacji Gier Hazardowych

Komisja ds. Finansów, Polityki Podatkowej i Celnej Rady Najwyższej Ukrainy poparła inicjatywę likwidacji Komisja ds. Regulacji Gier Hazardowych i Loterii (KRAIL) oraz automatyzacja procesu wydawania zezwoleń na gry hazardowe. Wicepremier Mychajło Fiodorow ogłosił tę wiadomość na swoim kanale Telegram.

Ustawa nr 9256 w sprawie likwidacji KRAIL oczekuje już na pierwsze czytanie w Radzie Najwyższej, a Fiodorow wezwał parlamentarzystów do wsparcia tej inicjatywy.

Głównym celem tej decyzji jest wyeliminowanie ryzyka korupcji oraz uczynienie procesu uzyskiwania licencji na gry hazardowe bardziej przejrzystym i dostępnym dla wszystkich zainteresowanych stron.

Podstawowe informacje o KRAIL

KRAIL to organ państwowy odpowiedzialny za regulację i kontrolę działalności związanej z hazardem na Ukrainie. Komisja została utworzona 23 września 2020 r. i składa się z przewodniczącego oraz 6 członków powoływanych i odwoływanych w drodze otwartego konkursu.

W 2022 roku KRAIL wydał licencję rosyjskiemu operatorowi gier hazardowych 1xBet na prowadzenie działalności na Ukrainie.

Choć w mediach panował pewien głuchy szum wokół działalności 1xBet, Komisja nie dostrzegła żadnych oznak rosyjskiego pochodzenia i w dalszym ciągu broniła legalności ich działalności na terytorium Ukrainy .

Dopiero decyzjami Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i Urzędu Bezpieczeństwa Gospodarczego 1xBet został ostatecznie pozbawiony zezwolenia na pracę na Ukrainie.

Odpowiedzi na pytania

Czy planują likwidację Komisji ds. Regulacji Hazardu na Ukrainie?

Tak, planowana jest likwidacja Komisji ds. Regulacji Hazardu i Loterii (KRAIL) na Ukrainie.

Co to za ustawa o likwidacji KRAIL w Radzie Najwyższej?

Projekt ustawy nr 9256 o likwidacji KRAIL oczekuje na pierwsze czytanie w Radzie Najwyższej i potrzebuje wsparcia parlamentarzystów.

Jakie są zalety tej inicjatywy mającej na celu wyeliminowanie KRAIL?

Ta inicjatywa wyeliminuje ryzyko korupcji i sprawi, że proces uzyskiwania licencji na grę stanie się bardziej przejrzysty i dostępny.

Więcej informacji

  • KRAIL – Komisja Regulacyjna ds. Hazardu i Loterii. Jest to państwowy organ kolegialny, który reguluje i kontroluje działalność branży hazardowej na Ukrainie. Komisja powstała w 2020 roku i składa się z przewodniczącego i 6 członków.
  • 1xBet to rosyjski operator gier hazardowych, który w 2022 roku otrzymał licencję na prowadzenie działalności na Ukrainie.
  • Wołodymyr Zełenski jest Prezydentem Ukrainy.
  • Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego jest organem rozwiązującym problematykę bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.

Ukraina planuje likwidację Komisji Regulacji Hazardu aktualności i projekt ustawy

Ukraina planuje likwidację Komisji Regulacji Hazardu aktualności i projekt ustawy

Link

Ukraina planuje likwidację Komisji Regulacji Hazardu aktualności i projekt ustawy


Copywriter Elbuz
Krótki opis
Komisja ds. Finansów, Polityki Podatkowej i Celnej Rady Najwyższej Ukrainy poparła likwidację Komisji ds. Regulacji Hazardu i Loterii (KRAIL) oraz automatyzację wydawania zezwoleń na gry hazardowe. Dowiedz się więcej o projekcie ustawy i aktualnościach w tym zakresie.
Cel artykułu
poinformować
Styl
informacyjny
Grupa docelowa
hazardziści, ustawodawcy, zainteresowane strony


Spis tresci:Zapisz link do tego artykulu

Dyskusja na ten temat – Ukraina planuje likwidację Komisji Regulacji Hazardu: aktualności i projekt ustawy


Komisja ds. Finansów, Polityki Podatkowej i Celnej Rady Najwyższej Ukrainy poparła likwidację Komisji ds. Regulacji Hazardu i Loterii (KRAIL) oraz automatyzację wydawania zezwoleń na gry hazardowe. Dowiedz się więcej o projekcie ustawy i aktualnościach w tym zakresie.


Nie ma recenzji dla tego produktu.


Captcha


Dalej