2024-02-08
177
2 minuty.


Incydenty cybernetyczne na Ukrainie: Fiodorow o zagrożeniach cybernetycznych i cyberbezpieczeństwie

7 i 8 lutego w stolicy odbyło się zapowiadane wcześniej Kijowskie Międzynarodowe Forum Cyberbezpieczeństwa 2024, które było poświęcone kwestiom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. W wydarzeniu wzięli udział nie tylko ukraińscy urzędnicy, ale także przedstawiciele Departamentu Stanu USA, krajów NATO i UE.

Cyberbezpieczeństwo: aktualne wyzwania

Znaczenie rozwoju cyberprzestrzeni dla Ukrainy

Michaił Fiodorow, Minister Transformacji Cyfrowej Ukrainy podkreślił, że nasz kraj musi aktywnie rozwijać się w cyberprzestrzeni. Podczas spotkania z amerykańskimi kolegami poruszono kwestie współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Incydenty cybernetyczne na Ukrainie Fiodorow o zagrożeniach cybernetycznych i cyberbezpieczeństwie

Zagrożenia w cyberprzestrzeni i obrona Ukrainy

Fiodorow przypomniał, że na pełną skalę Rosyjska inwazja w 2022 roku rozpoczęła się właśnie w cyberprzestrzeni, wycelowana konkretnie w agencje rządowe. Do tej pory na Ukrainie zarejestrowano już ponad 5 tysięcy incydentów cybernetycznych.

Incydenty cybernetyczne na Ukrainie Fiodorow o zagrożeniach cybernetycznych i cyberbezpieczeństwie

„Wróg w dalszym ciągu usprawnia swoje ataki nie tylko na sektor publiczny, ale także na firmy prywatne . Rosja tworzy na swoich uniwersytetach specjalistyczne dyscypliny, których celem jest atak na określone obszary Ukrainy. Dlatego wróg stale szuka sposobów uderzenia w cyberprzestrzeni” – powiedział Michaił Fiodorow.

Podkreślił również, że dzięki zwiększonej odporności cybernetycznej „państwo cyfrowe było w stanie przetrwać”.

Współpraca między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi

Michaił Fiodorow spotkał się z Ambasadorem USA ds. Cyberprzestrzeni Nathanielem Fickiem oraz szefem Departamentu Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury Stanów Zjednoczonych Agencja Ochrony (CISA) Jen Easterly. Podczas spotkania poruszono kwestie niezawodności ukraińskiej infrastruktury cyfrowej, w tym telekomunikacyjnej. Wyrażono także krótkoterminowe i długoterminowe potrzeby Ukrainy w zakresie cyberobrony.

Incydenty cybernetyczne na Ukrainie Fiodorow o zagrożeniach cybernetycznych i cyberbezpieczeństwie

Minister zauważył, że w grudniu 2023 r. uruchomiony został Mechanizm Talliński, będący instrumentem współpracy 11 krajów w cyberprzestrzeni. Ponadto Ukraiński Zespół Reagowania na Kryzys Komputerowy (CERT-UA) pozostaje w stałym kontakcie z partnerami amerykańskimi i regularnie wymienia informacje na temat zagrożeń cybernetycznych. Amerykańska Agencja Rozwoju Międzynarodowego pomaga Ukrainie poprawić cyberbezpieczeństwo, dostarczając niezbędny sprzęt i oprogramowanie.

Ukraińsko-estońska współpraca w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

Państwowa Służba Specjalnej Łączności i Ochrony Informacji Ukrainy osobno ogłosiła zacieśnienie współpracy z estońskimi specjalistami ds. cyberbezpieczeństwa. Na spotkaniu omawiano perspektywy rozszerzenia współpracy pomiędzy CERT-UA a estońskim podobnym oddziałem CERT-EE. Głównym celem jest zapewnienie skutecznej i szybkiej dwustronnej wymiany informacji o zagrożeniach cybernetycznych, wynikach badań nad cyberatakami, podatnościach w zabezpieczeniach systemów informatycznych, a także wymianie doświadczeń w zakresie reagowania na działania rosyjskich hakerów.

Incydenty cybernetyczne na Ukrainie Fiodorow o zagrożeniach cybernetycznych i cyberbezpieczeństwie

Słowniczek

  • Michaił Fiodorow - Minister Transformacji Cyfrowej Ukrainy ;
  • Departament Stanu USA jest główną agencją wykonawczą amerykańskiego rządu federalnego odpowiedzialną za sprawy zagraniczne;
  • NATO – Krajowa Organizacja Radiowa;
  • UE – Unia Europejska;
  • CISA – amerykańska Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Infrastruktury;
  • CERT-UA – Zespół reagowania na incydenty komputerowe Ukrainy;
  • CERT-EE – Estońska Agencja Bezpieczeństwa Komputerowego;

Incydenty cybernetyczne na Ukrainie Fiodorow o zagrożeniach cybernetycznych i cyberbezpieczeństwie

Linki

Odpowiedzi na pytania

Kiedy odbyło się Kijowskie Międzynarodowe Forum Cyberbezpieczeństwa 2024?

Kijowskie Międzynarodowe Forum Cyberbezpieczeństwa 2024 odbyło się 7 i 8 lutego.

Jakie kwestie były omawiane na forum?

Na forum poruszane były zagadnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Jak ważny jest rozwój cyberprzestrzeni dla Ukrainy?

Według Michaiła Fiodorowa, Ministra Transformacji Cyfrowej Ukrainy, rozwój cyberprzestrzeni jest ważny dla Ukrainy.

Jakie zagrożenia istnieją w cyberprzestrzeni dla Ukrainy?

W cyberprzestrzeni istnieją zagrożenia dla Ukrainy związane z rosyjskimi incydentami cybernetycznymi i inwazją, która rozpoczęła się w 2022 roku.

Jaki rodzaj współpracy istnieje między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie cyberbezpieczeństwa?

Ukraina i Stany Zjednoczone współpracują w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, spotykają się i omawiają niezawodność ukraińskiej infrastruktury cyfrowej oraz wymieniają informacje na temat zagrożeń cybernetycznych.

Copywriter Elbuz
Krótki opis
Michaił Fiodorow, Minister Transformacji Cyfrowej Ukrainy, zwrócił uwagę na potrzebę wzmocnienia cyberbezpieczeństwa w kraju podczas Kijowskiego Międzynarodowego Forum Cyberbezpieczeństwa 2024, podczas którego poruszano ważne kwestie w tym obszarze. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Departamentu Stanu USA, krajów NATO i UE.
Cel artykułu
Podnoszenie świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa
Styl
Informacyjny
Grupa docelowa
Szerokie grono odbiorców zainteresowanych cyberbezpieczeństwem


Spis tresci:Zapisz link do tego artykulu

Dyskusja na ten temat – Incydenty cybernetyczne na Ukrainie: Fiodorow o zagrożeniach cybernetycznych i cyberbezpieczeństwie


Michaił Fiodorow, Minister Transformacji Cyfrowej Ukrainy, zwrócił uwagę na potrzebę wzmocnienia cyberbezpieczeństwa w kraju podczas Kijowskiego Międzynarodowego Forum Cyberbezpieczeństwa 2024, podczas którego poruszano ważne kwestie w tym obszarze. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Departamentu Stanu USA, krajów NATO i UE.


Nie ma recenzji dla tego produktu.


Captcha


Dalej