2024-02-01
147
1 minuty.


Ukraińskie startupy w Polsce: stan i perspektywy – analiza na dużą skalę

Analiza ukraińskich startupów w Polsce: stan i perspektywy

Startupy w Polsce

Główne wyniki badania

 • W Polsce zarejestrowano 62 ukraińskie firmy.
 • Do 22 stycznia 2022 roku w polskich spółkach przeprowadzono 11 operacji.
 • Spośród 43 uczestników badania 24 otrzymało dofinansowanie na kwotę 18,07 mln dolarów: 14 firm od inwestorów prywatnych (15 mln dolarów, w tym 4,7 mln dolarów od inwestorów z Polski) i 10 firm otrzymało granty na kwotę 3,22 mln dolarów (0,78 dolarów mln w Polsce).
 • Polskie firmy przyciągnęły inwestycje o wartości prawie 524 mln dolarów (2,1 mld zł).
 • W 2023 roku w Polsce w procesach inwestycyjnych zaangażowanych było 210 funduszy.

Finansowanie w 2023 r. spadło o 42% w porównaniu z 2022 r. Średnia wartość transakcji również spadła do 1,02 mln dolarów (4,1 mln zł) w porównaniu do 1,65 mln dolarów (6,6 mln zł) w 2022 roku.

Ukraińskie startupy w Polsce stan i perspektywy analiza na dużą skalę

Ukraińskie startupy w Polsce skupiają się na branży opieki zdrowotnej, z głównym modelem biznesowym – subskrypcją SaaS.

 • 9 z 19 firm, które otrzymały najwięcej środków w latach 2019–2023, zmniejszyło etaty.
 • Łączna liczba pracowników we wszystkich badanych firmach utrzymała się na tym samym poziomie.

Największe rundy inwestycyjne w Polsce przyciągnęły takie firmy jak Vue Storefront (88 mln zł), ElevenLabs (79 mln zł), Kyp AI (79 mln zł), Blank. (70 mln zł) i Contec (70 mln zł).

Dlaczego jest to ważne?

Ukraińskie startupy aktywnie poszerzają swoją obecność w Polsce, otwierając biura i współpracując z polskimi firmami. Tendencja ta stale rośnie, co wskazuje na wzrost współpracy pomiędzy ukraińskimi i polskimi startupami.

Odpowiedzi na pytania

Ile ukraińskich firm działa legalnie status w Polsce?

Łącznie 62 ukraińskie firmy uzyskały osobowość prawną w Polsce.

Ile startupów otrzymało finansowanie?

Spośród 43 startupów, które wzięły udział w badaniu, 24 otrzymało dofinansowanie w wysokości 18,07 mln dolarów.

Jaka jest średnia wartość umowy finansowania startupu w Polsce?

Średnia wartość transakcji wynosi 1,02 miliona dolarów, co oznacza spadek w porównaniu z rokiem poprzednim.

Więcej informacji

 • Spółki ukraińskie to firmy założone przez ukraińskich przedsiębiorców.
 • Firmy polskie - firmy założone przez polskich przedsiębiorców.
 • Venture capital to forma finansowania start-upów i innowacyjnych projektów, która polega na inwestowaniu środków w zamian za udział w spółce.
 • ROI to wskaźnik wskazujący opłacalność inwestycji.
 • SaaS to model subskrypcji oprogramowania, w którym użytkownicy płacą za dostęp do aplikacji co miesiąc lub rok.

Ukraińskie startupy w Polsce stan i perspektywy analiza na dużą skalę

Link


Copywriter Elbuz
Krótki opis
PFR Ventures co roku prowadzi badanie kapitału wysokiego ryzyka i ekosystemu ukraińskich startupów w Polsce. W tym roku badanie przeprowadzono wspólnie z firmami AIN.Capital, Techosystem i Movens Capital. Główne wnioski z badania zostały zawarte w raporcie PFR 2023, który można znaleźć pod linkiem.
Cel artykułu
Dostarcz szczegółową analizę stanu i perspektyw ukraińskich startupów w Polsce
Styl
Informacyjny
Grupa docelowa
Przedsiębiorcy, inwestorzy i osoby zainteresowane rozwojem ukraińskich startupów za granicą.


Spis tresci:Zapisz link do tego artykulu

Dyskusja na ten temat – Ukraińskie startupy w Polsce: stan i perspektywy – analiza na dużą skalę


PFR Ventures co roku prowadzi badanie kapitału wysokiego ryzyka i ekosystemu ukraińskich startupów w Polsce. W tym roku badanie przeprowadzono wspólnie z firmami AIN.Capital, Techosystem i Movens Capital. Główne wnioski z badania zostały zawarte w raporcie PFR 2023, który można znaleźć pod linkiem.


Nie ma recenzji dla tego produktu.


Captcha


Dalej