2024-02-08
168
2 minuty.


Duński regulator przeciwko polityce Google: co to oznacza dla edukacji?

Duński organ regulacyjny sprzeciwia się polityce Google, która pozwala na wykorzystywanie danych uczniów z Chromebooków i Google Workplace for Education bez kierowania reklam.

Prywatność danych uczniów: Google przeciwko Danii

Duński organ regulacyjny i wymagania miast

Duński organ regulacyjny ds. prywatności, Datatilsynet, stwierdził, że Duńskie miasta powinny zapewnić silniejszą ochronę prywatności podczas korzystania z usług Google. Usługi te mogą ujawnić dane dzieci – raportuje BleepingComputer.

Duński regulator przeciwko polityce Google co to oznacza dla edukacji

Wykorzystywanie danych uczniów: rażące naruszenie prywatności

Organ regulacyjny stwierdza, że Google wykorzystuje dane uczniów z Chromebooków i Google Workplace for Education do własnych celów, co stanowi rażące naruszenie prawa europejskiego. Gminy muszą wyjaśnić, jakie środki zamierzają podjąć, aby spełnić wymóg zaprzestania przesyłania danych do Google do 1 marca. O ile nie zostanie podane wyjaśnienie, od 1 sierpnia nauczyciele muszą całkowicie zaprzestać korzystania z Chromebooków.

Duński regulator przeciwko polityce Google co to oznacza dla edukacji

Wysyłanie danych do Google: zabronione do czasu zmiany prawa

Organ regulacyjny orzekł, że gminy nie masz prawa przekazywać danych Google do czasu zmiany przepisów prawa lub do czasu udostępnienia przez Google możliwości filtrowania informacji o uczniach. Google wykorzystuje te dane do analizy wydajności i opracowywania nowych funkcji. Organy regulacyjne widzą ryzyko w wykorzystywaniu tych danych do rozwoju sztucznej inteligencji, która staje się częścią Google Workspace i Chromebooków.

Duński regulator przeciwko polityce Google co to oznacza dla edukacji

Decyzja organu regulacyjnego i ponowna certyfikacja

Wcześniej firma Datatilsynet stwierdziła, że pozwolenie na korzystanie z Google Workspace for Education w lokalnych szkołach został wydany przedwcześnie. Miasta nie przywiązywały dużej wagi do oceny ryzyka. W rezultacie Komisja zwróciła się o ponowną ocenę w celu zniesienia poprzedniego zakazu udostępniania danych dla miasta Helsingor. Jednym z wymogów tego procesu było przekazanie informacji o tym, w jaki sposób Google wykorzystuje dane uczniów i gdzie są one przesyłane.

Duński regulator przeciwko polityce Google co to oznacza dla edukacji

Słowniczek

  • Google: duża amerykańska korporacja tworząca oprogramowanie i świadcząca usługi informatyczne.
  • Chromebooki: laptopy i tablety z systemem operacyjnym Chrome OS opracowanym przez Google.
  • Google Workplace for Education: platforma dla instytucji edukacyjnych udostępniana przez Google.
  • Datatilsynet: duński organ regulacyjny ds. prywatności.

Linki

Odpowiedzi na pytania

Co się stało z zasadami Google w Danii?

Duński organ regulacyjny ds. prywatności doszedł do wniosku, że duńskie miasta muszą zapewnić silniejszą ochronę prywatności podczas korzystania z usług Google, ponieważ dane uczniów mogą zostać naruszone.

W jaki sposób Google wykorzystuje dane uczniów?

Google wykorzystuje dane uczniów z Chromebooków i Google Workplace for Education do własnych celów, co narusza prawo europejskie. Wykorzystują te dane do analizowania wydajności i opracowywania nowych funkcji w Google Workspace i Chromebookach.

Jaką decyzję podjął duński organ regulacyjny?

Duński organ regulacyjny zdecydował, że gminy nie powinny przesyłać danych do Google do czasu zmiany prawa lub do czasu, gdy Google zapewni możliwość filtrowania informacji o uczniach. Wymagają również od gmin przedstawienia wyjaśnień dotyczących środków, jakie zamierzają podjąć, aby spełnić ten wymóg.

Co się stało z pozwoleniem na korzystanie z Google Workspace for Education w duńskich szkołach?

Wcześniej duński organ regulacyjny stwierdził, że zezwolenie na korzystanie z Google Workspace for Education w lokalnych szkołach zostało wydane przedwcześnie. W rezultacie zwrócono się o ponowną ocenę w celu zniesienia poprzedniego zakazu udostępniania danych obowiązującego miasto Helsingor. Jednym z wymogów tego procesu jest przekazanie informacji o tym, w jaki sposób Google wykorzystuje dane uczniów i gdzie są one przesyłane.

Kim jest Datatilsynet?

Datatilsynet to duński organ regulacyjny ds. prywatności, który monitoruje i egzekwuje przepisy dotyczące ochrony danych i prywatności.

Copywriter Elbuz
Krótki opis
Duński organ regulacyjny zabrania Google wykorzystywania danych dzieci na Chromebookach i Google Workplace for Education bez odpowiedniej ochrony.
Cel artykułu
Informuj i edukuj o decyzji duńskiego organu regulacyjnego o ograniczeniu wykorzystania danych przez Google w edukacji, szczególnie w przypadku Chromebooków i Google Workplace for Education.
Styl
Informacyjny
Grupa docelowa
Nauczyciele, rodzice i zainteresowane strony w sektorze edukacji w Danii.


Spis tresci:Zapisz link do tego artykulu

Dyskusja na ten temat – Duński regulator przeciwko polityce Google: co to oznacza dla edukacji?


Duński organ regulacyjny zabrania Google wykorzystywania danych dzieci na Chromebookach i Google Workplace for Education bez odpowiedniej ochrony.


Nie ma recenzji dla tego produktu.


Captcha


Dalej