2024-02-13
132
1 minuty.


Pierwsze prawo dotyczące sztucznej inteligencji: UE ratyfikuje porozumienie w sprawie przepisów chroniących ludzi przed nowymi technologiami

Główni prawodawcy Unii Europejskiej zgodzili się na tymczasowe porozumienie w sprawie przyszłości prawa dotyczącego sztucznej inteligencji. Pełne głosowanie w Parlamencie Europejskim zaplanowano na kwiecień.

Ustawa o sztucznej inteligencji

Ustanawianie ograniczeń

Nowe przepisy obejmują ustanawianie „ogrodzeń” przed wykorzystaniem sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach, w tym bankowości, egzekwowania prawa, motoryzacji, produktów elektronicznych i linii lotniczych.

Pierwsze prawo dotyczące sztucznej inteligencji UE ratyfikuje porozumienie w sprawie przepisów chroniących ludzi przed nowymi technologiami

Regulacja modeli podstawowych

Modele bazowe i generatywna sztuczna inteligencja stworzona przez OpenAI wspólnie z Microsoft wsparcie. Większość programów AI zdefiniowanych jako „technologie niskiego ryzyka” nie jest objęta tym prawodawstwem.

Pierwsze prawo dotyczące sztucznej inteligencji UE ratyfikuje porozumienie w sprawie przepisów chroniących ludzi przed nowymi technologiami

Wsparcie ze strony krajów UE

Kraje członkowskie Unii Europejskiej poparły te zasady na początku lutego po koncesje ze strony Francji mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych „systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka” i poprawę ochrony tajemnicy handlowej.

Pierwsze prawo dotyczące sztucznej inteligencji UE ratyfikuje porozumienie w sprawie przepisów chroniących ludzi przed nowymi technologiami

Big Tech obawia się

Jednak według Reuters duże firmy technologiczne nadal są zaniepokojone gdyż niektóre przepisy prawa uznawane są za „niejednoznaczne i ogólne”.

Słowniczek

  • UE - Unia Europejska.
  • AI – sztuczna inteligencja.

Linki

Odpowiedzi na pytania

Jakie porozumienie przyjęli główni ustawodawcy Unii Europejskiej?

Główni prawodawcy Unii Europejskiej zgodzili się na tymczasowe porozumienie w sprawie przyszłego prawodawstwa dotyczącego sztucznej inteligencji.

Kiedy zaplanowano pełne głosowanie w sprawie ustawy o sztucznej inteligencji w Parlamencie Europejskim?

Pełne głosowanie w Parlamencie Europejskim zaplanowano na kwiecień.

Jakie ograniczenia proponuje nowe prawodawstwo dotyczące sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej?

Nowe przepisy stworzyłyby „poręcze” dla wykorzystania sztucznej inteligencji w różnych branżach, w tym w bankowości, organach ścigania, przemyśle motoryzacyjnym, produktach elektronicznych i liniach lotniczych.

Które modele sztucznej inteligencji podlegają nowym przepisom?

Podstawowe modele i generatywna sztuczna inteligencja stworzona przez OpenAI przy wsparciu firmy Microsoft podlegają przepisom. Większość programów sztucznej inteligencji określonych jako „technologie niskiego ryzyka” nie jest objęta tym prawodawstwem.

Jakie wsparcie otrzymało nowe ustawodawstwo ze strony krajów Unii Europejskiej?

Państwa członkowskie Unii Europejskiej poparły te przepisy na początku lutego w następstwie ustępstw ze strony Francji mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych na „systemach sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka” i poprawę ochrony tajemnicy handlowej.

Jakie obawy wyraziły największe firmy technologiczne w związku z nowym prawem?

Duże firmy technologiczne nadal są zaniepokojone, ponieważ według Reuters niektóre przepisy prawa są uważane za „niejednoznaczne i szerokie”.


Zapisz link do tego artykulu

Dyskusja na ten temat – Pierwsze prawo dotyczące sztucznej inteligencji: UE ratyfikuje porozumienie w sprawie przepisów chroniących ludzi przed nowymi technologiami


Dwie kluczowe grupy prawodawców UE zatwierdziły tymczasowe porozumienie w sprawie prawa dotyczącego sztucznej inteligencji. Nowe ustawodawstwo ma na celu ustalenie limitów wykorzystania sztucznej inteligencji w różnych branżach.


Nie ma recenzji dla tego produktu.


Captcha


Dalej