2024-02-01
175
1 minuty.


Grupa NOVA (New Post) zainwestowała na Ukrainie 5,3 miliarda UAH i zapłaciła 10,7 miliarda UAH podatków

Grupa spółek NOVA (nowy post) ogłosiła swoje osiągnięcia w roku 2023. W ubiegłym roku grupa wpłaciła podatki i opłaty na kwotę 10,7 mld hrywien, czyli o 50% więcej niż w 2022 roku. Nova Poshta zapłaciła podatki w wysokości 8,7 mld UAH, a NovaPay – 1,2 mld UAH.

Wyniki grupy spółek NOVA („Novaya Poshta”)

Rekordowe inwestycje

Grupa NOVA („Novaya Poshta) dokonała rekordowych inwestycji na Ukrainie w 2023 roku. Łącznie zainwestowano 5,3 mld UAH, czyli dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim (2,1 mld UAH). W 2024 roku planowane jest zwiększenie kwoty inwestycji do 7 miliardów hrywien.

Rozwój infrastruktury logistycznej

W zeszłym roku zainwestowano 2,4 miliarda UAH w budowę terminali sortujących i automatyzację istniejących obiektów. Dzięki temu Novaya Poshta może zapewnić ciągły proces dostaw przy stałym wzroście wolumenu ładunków. Obecnie firma dostarcza 1040 przesyłek na minutę, a w dni szczytowe nawet 1400 paczek na minutę. Pomimo wzrostu wolumenów dostawa odbywa się z tą samą prędkością.

Grupa NOVA New Post zainwestowała na Ukrainie 5 3 miliarda UAH i zapłaciła 10 7 miliarda UAH podatków

Rozwój sieci oddziałów i terminali paczkowych

Znaczące środki przeznaczono na rozwój sieci oddziałów i terminali paczkowych, w który zainwestowano 1,1 miliarda hrywien. Obecnie sieć Nova Poczta liczy na Ukrainie ponad 27 000 punktów usługowych.

Inne obszary inwestycji

Dokonano także inwestycji w automatyzację stanowisk pracy i remonty wydziałów (1,2 miliarda UAH), odnowienie taboru transportowego oraz BDF kontenery (233 mln UAH), IT i R&D (338 mln UAH) oraz rozwój kierunku realizacji zamówień (17 mln UAH).

Odpowiedzi na pytania

Ile podatków i opłat zapłaciła grupa spółek NOVA w 2023 roku?

Grupa Spółek NOVA zapłaciła w 2023 roku podatki i opłaty w wysokości 10,7 miliarda UAH.

Jakie kwoty zainwestowała NOVA w rozwój na Ukrainie w 2023 roku?

NOVA zainwestowała w 2023 roku 5,3 miliarda UAH w rozwój na Ukrainie.

Które obszary otrzymały najwięcej inwestycji od NOVA w 2023 roku?

Najwięcej inwestycji w wysokości 2,4 miliarda UAH przeznaczono na budowę terminali sortujących i automatyzację pracy.

Informacje dodatkowe

  • Grupa spółek NOVA („Nova Poshta”): to jest grupa firm, w skład której wchodzi Novaya Poshta i inne powiązane marki.
  • NovaPay: Jest to spółka z grupy NOVA zajmująca się płatnościami elektronicznymi.

Linki

  • Link 1
  • Link 2

Copywriter Elbuz
Krótki opis
Grupa spółek NOVA (Nova Poshta) podzieliła się częścią wyników swoich prac za 2023 rok. Płatności podatkowe wzrosły o 50% w porównaniu do roku poprzedniego i osiągnęły kwotę 10,7 mld UAH. W rozwój grupy zainwestowano rekordową kwotę 5,3 miliarda hrywien.
Cel artykułu
Proszę przedstawić przegląd inwestycji grupy NOVA („Nova Poshta”) i składek podatkowych na Ukrainie w roku 2023
Styl
Informacyjne
Grupa docelowa
Profesjonaliści biznesowi, inwestorzy i osoby zainteresowane rozwojem gospodarczym Ukrainy


Spis tresci:Zapisz link do tego artykulu

Dyskusja na ten temat – Grupa NOVA (New Post) zainwestowała na Ukrainie 5,3 miliarda UAH i zapłaciła 10,7 miliarda UAH podatków


Grupa spółek NOVA (Nova Poshta) podzieliła się częścią wyników swoich prac za 2023 rok. Płatności podatkowe wzrosły o 50% w porównaniu do roku poprzedniego i osiągnęły kwotę 10,7 mld UAH. W rozwój grupy zainwestowano rekordową kwotę 5,3 miliarda hrywien.


Nie ma recenzji dla tego produktu.


Captcha


Dalej