2024-01-31
120
1 minuty.


Eksport usług IT z Ukrainy w 2023 roku spadł o 8,4% i wyniósł 6,7 mld dolarów

W 2023 roku wolumen eksportu usług IT z Ukrainy spadł o 8,4% i wyniósł 6,7 miliarda dolarów. Według raportu Narodowego Banku Ukrainy dane te analizował ELBUZ.

Zmniejszenie wolumenu eksportu

Spadek eksportu w 2023 r.

Ukraińskie usługi IT wyeksportowały w 2023 r. 6 dolarów, 7 miliardów, czyli o 8,4% mniej niż w 2022 r., kiedy kwota ta wyniosła rekordowe 7,3 miliarda dolarów.

Eksport usług IT z Ukrainy w 2023 roku spadł o 8 4 i wyniósł 6 7 mld dolarów

Wskaźniki eksportu w ciągu roku

  • Średnio przez 12 miesięcy ubiegłego roku eksport wyniósł 560 mln dolarów miesięcznie, czyli o prawie 9,3% mniej niż w 2022 roku.
  • Największy spadek eksportu usług IT odnotowano w pierwszym kwartale 2023 roku, kiedy to był on niższy o 16,21% w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku.
  • Najniższy wskaźnik w 2023 roku odnotowano we wrześniu i wyniósł 521 mln dolarów.
  • Łącznie w 2023 roku wolumen eksportu usług IT był niższy niż w 2022 r.
  • Najwyższy wolumen odnotowano w grudniu 2023 r. (611 mln USD), ale i tak jest to o 18% mniej niż w grudniu 2022 r. i o 47 mln USD więcej niż w listopadzie 2023 r.

USA, Malta, Wielka Brytania, Cypr i Izrael w dalszym ciągu są głównymi krajami partnerskimi Ukrainy.

Eksport usług IT z Ukrainy w 2023 roku spadł o 8 4 i wyniósł 6 7 mld dolarów

Eksperci przewidują, że w 2024 roku eksport ukraińskich usług IT ponownie wzrośnie.

Odpowiedzi na pytania

Jaki był wolumen eksportu ukraińskich usług IT w 2023 roku?

W 2023 r. wolumen eksportu ukraińskich usług IT wyniósł 6,7 miliarda dolarów, czyli o 8,4% mniej niż w 2022 roku, kiedy osiągnął rekordowy poziom 7,3 miliarda dolarów.

Jakie były główne przyczyny spadku eksportu usług IT w 2023 roku?

Według podstawowych danych eksport ukraińskich usług IT w 2023 roku spadł o 8,4% w związku ze spadkiem popytu i niskimi zamówieniami z zagranicy. Wpływ na to miały także czynniki zewnętrzne, takie jak niestabilność gospodarcza na świecie oraz ograniczenia związane z pandemią Covid-19.

Które kraje są największymi partnerami Ukrainy w zakresie usług IT?

Głównymi krajami partnerskimi Ukrainy w zakresie usług IT tradycyjnie pozostają USA, Malta, Wielka Brytania, Cypr i Izrael.

Więcej informacji

  • ELBUZ to firma, która analizowała dane dotyczące eksport ukraińskich usług IT w 2023 roku.
  • Narodowy Bank Ukrainy jest organem, który opublikował raport na temat eksportu usług IT.

Link

  • Raport Narodowego Banku Ukrainy - źródło danych eksportowych ukraińskich usług IT.

Copywriter Elbuz
Krótki opis
Eksport ukraińskich usług IT w 2023 roku spadł o 8,4% do 6,7 miliarda dolarów w porównaniu z rekordowymi 7,3 miliardami dolarów w 2022 roku.
Cel artykułu
Proszę o informację na temat ograniczenia eksportu usług IT z Ukrainy w 2023 roku
Styl
Informacyjny
Grupa docelowa
Przedsiębiorcy, ekonomiści, informatycy, studenci


Spis tresci:Zapisz link do tego artykulu

Dyskusja na ten temat – Eksport usług IT z Ukrainy w 2023 roku spadł o 8,4% i wyniósł 6,7 mld dolarów


Eksport ukraińskich usług IT w 2023 roku spadł o 8,4% do 6,7 miliarda dolarów w porównaniu z rekordowymi 7,3 miliardami dolarów w 2022 roku.


Nie ma recenzji dla tego produktu.


Captcha


Dalej