2024-02-01
208
2 minuty.


Mechanizm rezerwacji od mobilizacji w dziedzinie IT na Ukrainie: przyczyny opóźnień i ich występowanie

„eBooking” nie został jeszcze uruchomiony – przyczyny i pojawienie się mechanizmu

W 2023 roku sektor IT stał się kluczowym eksporterem usług, ale uruchomienie Mechanizm rezerwacji pracowników jest wciąż przedmiotem dyskusji, zwłaszcza w przypadku kluczowych projektów firm IT, które zależą od zamówień i mobilizacji klientów.

Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Ministerstwem Transformacji Cyfrowej opracowują mechanizm „eBooking”, który miał zostać uruchomiony pod koniec 2023 roku, ale do chwili obecnej tak się nie dzieje istnieć.

Jak firmy rezerwują specjalistów IT

Od początku 2023 roku Rada Ministrów wprowadziła zasady rezerwacji dla przedsiębiorstw krytycznych, jednak proces ten zajmuje trochę czasu i wymaga koordynacja listy pracowników z różnymi instytucjami i władzami. Przedsiębiorstwa krytyczne ustalane są według określonych kryteriów, takich jak wysokość płaconych podatków, strategiczne znaczenie dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa, wysokość przeciętnego wynagrodzenia pracowników itp.

Obecnie ukraińskie firmy informatyczne zatrudniły około 3500 specjalistów z ogólnej liczby 362 000 specjalistów IT. Liczba ta stanowi jednak mniej niż 1% ogólnej liczby pracowników w branży.

Wady mechanizmu rezerwacji

Przedstawiciele branży IT wskazują, że mechanizm rezerwacji nie odpowiada specyfice sfery IT. W szczególności jego architektura opiera się na sowieckim modelu gospodarki, nie biorąc pod uwagę takich czynników, jak firmy zagraniczne, sektor usług oraz przemysł kreatywny i technologiczny.

Lwowski Klaster IT zauważa, że wymiana kluczowych pracowników może prowadzić do utraty klientów i negatywnie wpłynąć na małe i średnie firmy. Wskazują także na potrzebę zrównoważonego i efektywnego mechanizmu rezerwacyjnego, uwzględniającego potrzeby współczesnej gospodarki.

Przyszłość „eBookingu” i propozycje środowiska IT

Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Ministerstwem Transformacji Cyfrowej opracowuje „eBooking” ”, który miał zostać uruchomiony w 2023 r., jednak jego uruchomienie przesunięto do czasu przyjęcia zmian w przepisach dotyczących mobilizacji. Nowy mechanizm powinien zdigitalizować proces rezerwacji, przyspieszyć go i uczynić przyjaznym dla biznesu.

Wszystkie społeczności IT wnoszą swoje sugestie i wiedzę do wdrożenia mechanizmu „eBooking”. Kładą nacisk na przejrzystość i efektywność procesu rezerwacji oraz jego dostosowanie do potrzeb współczesnej gospodarki. Dokładna data uruchomienia nowego mechanizmu nie jest jednak jeszcze znana.

Sytuacja w ukraińskim sektorze IT

Ukraiński sektor IT jest kluczowym eksporterem usług i odgrywa ważną rolę w gospodarce kraju. W 2023 roku eksport usług IT sięgnie 6,7 miliarda dolarów, a łączna liczba stanowisk pracy w branży wyniesie około 615 000.

Obecny mechanizm rezerwacji nie uwzględnia jednak specyfiki branży branży IT, co może niekorzystnie wpłynąć na rozwój branży i stabilność biznesu. Dlatego wdrożenie mechanizmu „eBooking” jest ważnym krokiem w kierunku dalszego rozwoju sektora IT Ukrainy.

Odpowiedzi na pytania

Co to jest „eBooking” i dlaczego nie uruchomiono tego mechanizmu?

„eBooking” to mechanizm elektronicznej rezerwacji pracowników, którego uruchomienie według ukraińskiego rządu zaplanowano na koniec 2023 roku. Mechanizm ten nie został jednak jeszcze uruchomiony. Wyniki badania pokazują, że proces ten nie jest wystarczająco efektywny dla branży IT i nie uwzględnia specyfiki tej dziedziny. Opóźnienie w uruchomieniu „eBookingu” wiąże się ze zmianami w przepisach dotyczących mobilizacji, a także z brakiem zasobów i narzędzi umożliwiających szybkie rozpatrywanie i przetwarzanie wniosków.

W jaki sposób firmy rezerwują obecnie specjalistów IT?

Firmy mogą teraz odroczyć rezerwację nawet 50% swoich pracowników na 6 miesięcy, jeśli spełniają kryteria o znaczeniu krytycznym. Procedura rezerwacji jest jednak czasochłonna i wiąże się z koordynacją listy pracowników z wieloma urzędami. Całkowity czas trwania procedury rezerwacyjnej nie przekracza 28 dni.

Dlaczego mechanizm rezerwacji nie jest wystarczająco wydajny dla branży IT?

Uruchomiony w 2022 roku mechanizm rezerwacji przeznaczony jest dla klasycznych sektorów gospodarki i nie uwzględnia specyfiki sfery IT . Proces ten może doprowadzić do utraty kluczowych pracowników i negatywnie wpłynąć na działalność firm. Krytycznie ważne przedsiębiorstwa branży IT stanowią jedynie 1% ogólnej liczby zarezerwowanych pracowników.

Więcej informacji

 • Ministerstwo Gospodarki – instytucja ta wraz z Ministerstwem Gospodarki Digital Transformation, rozwija mechanizm rezerwacji elektronicznej, zwany „eBookingiem”.
 • AIN.UA to publikacja komunikująca się z kluczowymi graczami rynku IT w sprawie rezerwacji pracowniczych.
 • Charkowski Klaster IT - społeczność, która przekazała swoje sugestie dotyczące mechanizmu rezerwacji.
 • Ministerstwo Cyfryzacji to ministerstwo, które podkreśliło znaczenie pobytu w „Diya City” dla firm IT.
 • ELBUZ jest źródłem najświeższych, aktualnych danych na temat liczby zarezerwowanych specjalistów.
 • IT Ukraina to stowarzyszenie, które aktywnie włączyło się w proces wdrażania procedury „eBooking”.

Mechanizm rezerwacji od mobilizacji w dziedzinie IT na Ukrainie przyczyny opóźnień i ich występowanie

Mechanizm rezerwacji od mobilizacji w dziedzinie IT na Ukrainie przyczyny opóźnień i ich występowanie

Link

 • Informacje o dynamice branży IT na Ukrainie w roku 2023 (https://itcluster.lviv.ua/dynamika-it-industriyi-pid-chas-vijny-rezultaty-it- badania -ukraine-2023/)
 • Uchwała Rady Ministrów w sprawie zasad zastrzeżeń (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/76-2023-%D0% BF#Text)
 • Link do listy przedsiębiorstw strategicznych (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/83-2015-%D0%BF#n10)
 • Procedura rezerwacji pracowników dla firm IT na stronie Diya Business (https://business.diia.gov.ua/cases/novini/poradok-bronuvanna-spivrobitnikiv-dla-it-kompanij )
 • Statystyki eksportu branży IT Ukrainy (https://bank.gov.ua/files/ES/Trade_y.pdf)

Mechanizm rezerwacji od mobilizacji w dziedzinie IT na Ukrainie przyczyny opóźnień i ich występowanie


Copywriter Elbuz
Krótki opis
W artykule zbadano przyczyny opóźnienia w uruchomieniu mechanizmu rezerwacji mobilizacyjnej w sferze IT na Ukrainie. Dowiedz się, dlaczego ten działający mechanizm jest niezbędny i jak będzie działał.
Cel artykułu
Wyjaśnij przyczyny opóźnienia w uruchomieniu mechanizmu rezerwacji mobilizacyjnej w sektorze IT na Ukrainie i opisz, jak będzie on działać.
Styl
Informacyjny
Grupa docelowa
Specjaliści IT, biznesmeni zainteresowani rozwojem tej branży na Ukrainie.


Spis tresci:Zapisz link do tego artykulu

Dyskusja na ten temat – Mechanizm rezerwacji od mobilizacji w dziedzinie IT na Ukrainie: przyczyny opóźnień i ich występowanie


W artykule zbadano przyczyny opóźnienia w uruchomieniu mechanizmu rezerwacji mobilizacyjnej w sferze IT na Ukrainie. Dowiedz się, dlaczego ten działający mechanizm jest niezbędny i jak będzie działał.


Nie ma recenzji dla tego produktu.


Captcha


Dalej