Dalej

Zasady ignorowania produktów z cennika (blokowanie pobierania)

  • 9139

Katalog ignorowania pokazuje, jakich słów kluczowych nie należy używać do pobierania produktów z ...

Pobieranie tekstu za pomocą wyrażeń regularnych

  • 44965

Wyrażenia regularne to język formalny służący do wyszukiwania i manipulowania podciągami w tekści...

Zestawienie porównania produktów z cenników z produktami z katalogu bazowego

  • 58999

Konfiguracja porównywania produktów z cenników z produktami z katalogu bazowego pozwala skonfigur...

Porównanie produktów z cenników z produktami z katalogu bazowego (linkowanie, dopasowywanie, dopasowywanie)

  • 33083

Porównanie produktów z cenników dostawców z produktami z katalogu bazowego pozwala na ustalenie r...

Jak połączyć cenę główną + salda

  • 25724

Dostawca może udostępnić Państwu dwa cenniki, jeden to cennik główny, w którym wymienione są wszy...

Tworzenie produktów opcyjnych na podstawie danych z cennika

  • 47671

W systemie Elbuz koncepcja produkt-opcje służy do tworzenia opcji produktowych na stronie w oparc...

Tworzenie zestawów (zestawów) produktów na podstawie produktów z cenników

  • 24191

Tworzenie zestawów towarów (zestawów) w oparciu o towary z cenników umożliwia ustalenie ceny na t...

Automatyczne wczytywanie wszystkich cenników zgodnie z harmonogramem raz dziennie (przetwarzanie cenników zgodnie z regulaminem)

  • 43947

Zaplanowane automatyczne przetwarzanie cenników umożliwia pobieranie danych ze wszystkich aktywny...

Aktualizacja katalogu bazowego na podstawie produktów z cenników (aktualizacja cen, dostępność, dodawanie produktów)

  • 70842

Aktualizacja katalogu bazowego w oparciu o produkty z cenników to końcowy etap przetwarzania cenn...